Regulamin

REGULAMIN DOMU GOŚCINNEGO
NOCLEGI PRZYLESIE

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie.

Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. Goście korzystający z usług Domu Gościnnego zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do próśb i poleceń pracowników obiektu.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości Domu Gościnnego zasad
  i zarządzeń zawartych w regulaminie.
 3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00, prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
 4. Goście zobowiązani są do dokonania meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych
  Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
  Nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości osobom postronnym, jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 5. W Domu Gościnnym obowiązuje doba hotelowa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 6. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione na parkingu pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 7. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie gości.
 8. Gość przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki ostrożności, aby zwierzę nie zagrażało bezpieczeństwu innych osób. Zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel / opiekun.
 9. Po skorzystaniu ze sprzętów dostępnych w kuchni i jadalni należy pozostawić je w stanie umożliwiającym innym gościom skorzystanie z nich.
 10. W Domu Gościnnym obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 23.00 – 6.00.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju – po wcześniejszej konsultacji z gościem zostanie on obciążony kosztami naprawy.
 12. Ze względu na wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 13. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości do 40% ogólnej kwoty zamówienia. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez gościa rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na siedem i mniej dni przed zarezerwowanym terminem. W przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
 14. W obiekcie zabronione jest:
  • palenie papierosów na terenie całego obiektu za wyjątkiem miejsc to tego wyznaczonych,
  • zakłócanie spokoju innym gościom,
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, osobom które zachowują się agresywnie lub sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 16. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Domu Gościnnego bez zwrotu kosztów.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone lub przekazane organizacjom charytatywnym.
 18. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią – noclegi. W przypadku zastrzeżeń i reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich natychmiast, abyśmy mogli rozwiązać problem. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przyczynami od nas nie zależnymi takimi jak przerwy w dostawie prądu, wody czy stan pogody.
 19. Regulamin Domu Gościnnego podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.noclegiprzylesie.pl, poinformowanie gościa przy czynnościach meldunkowych, umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

Regulamin niniejszy ustanowiony został przez właścicieli obiektu i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2014 r.